Zimní Slunovrat 2023

Praktický meditační seminář pro rozvoj schopnosti tvořit realitu.

16.12. 2023

- Kala Beroun -

Den ze všech nejposvátnější, odvěký svátek zimního slunovratu - magického okamžiku, kdy se Slunce skutečně vrací. Konstelace toho období je nabitá energií, která nám umožňuje její všesměrné využití v jakýchkoli sférách bytí, změn, návratu k sobě. V tomto období nám proudí opravdová Milost – pozornost "vyšších světů" a jejich dosah je tak v rámci jednoletého cyklu Země maximální.

Jde také o cyklickou rezonanci ze z. slunovratu r. 2012, kdy na Zemi přichází obrovské vlny energie přímo z "jádra galaxie" (Hunab Ku), která podporuje hlavně náš solar a každým rokem silněji umožňují každému z nás svobodně tvořit svou realitu. Kolem přesného astronomického data je tato transformační síla akumulována - rozlita v čase již před ním a i po něm. Akce je proto konána před slunovratem, aby při jeho nejvyšším vyvrcholením byly již změny započaty a posíleny tak byly nové, tvůrčí a životodárné vzorce (života, sebe, situací atd.).

Samotná akce je pak vedena nejprve prohloubením sebelásky, tedy schopnosti cítit (sebe, ostatní či cokoli), posléze uvědoměním si toho, co to znamená a poté hlavně nabýváním síly a přirozené lehkosti v konání, uplatňování svých záměrů a v samotném splňování přání jako takovém.

Speciálním (vhodným na z. slunovrat) způsobem budeme pracovat hlavně s energetickými centry v hrudi, solaru, ale i lebky a břicha a také tam, kde zrovna bude třeba. Kombinací osobního záměru, správně zvolených technik a oné konstelace tak dosahujeme optimálního efektu pro realizaci hlubinné podstaty sebe sama.

Technologie znalosti práce s energetickými centry, spojená s intimní psychologickou sebereflexí může nastavit a hlavně udržet a rozvinout nový záměr. Energetická cvičení na hruď spolu s ochotou cítit, nám pomohou se natolik neidentifikovat s egem a zprvu alespoň chvilkově zažít vnitřní řešení libovolné situace. Vytrváme-li v seberealizaci, plody přijdou. Skrze dny, měsíce, roky, ale i desítky let. Celou tu dobu se nám obzory psyché rozšiřují a my zjišťujeme, že toho víme nejen málo, ale vlastně míň a míň. To pomáhá odložit osobní důležitost stranou, což je zřejmě stěžejní pro hlubší rozvinutí léčivých, senzitivních a dalších schopností. Uvědomit si, že poznáme božství skrze to ho žít. Dál a dál, každou sekundu znovu jako poprvé a pokaždé jinak, abychom neustále nalézali nové a lepší možnosti zmnožení lásky, radosti, štěstí a slasti. To však vyžaduje zprvu přiznání si své reálné pozice a inventury skutečných záměrů a motivací.

Každé semeno zprvu klíčí v temnotě, právě tím zajistí svou stabilitu, kmen nesoucí tisíce plodů – plodů Života. Zimní slunovrat je vhodný právě pro zasazení semínka (nového informačního vzorce) přání, či mohutné posílení již rozvíjeného přání. Pro zvýšení účinnosti je proto dobré rozvíjet JEDNO přání – takové můžete najít v úvodní meditaci, či již nějaké máte?

Skrze tyto techniky můžeme působit i v širším hledisku a podobnými metodami prací s energetickými centry prozařovat i místa v prostoru, situace v čase apod. a upravovat tak jejich jakousi vibrační matrici - tedy příčinnou informaci toho, jak se manifestují v našem reálném životě. Jako u sebe postupně odkrýváme vrstvu za vrstvou, co bránilo ve svobodě a radosti Života a praxí naplňujeme hlubiny psyché světlem vědomí, tak i "tvůrčí pozornost", upřená na bližního léčivě působí na informační matrici bližního. Rozvolníme strnulé vazby ve vnitřním mikrokosmu blízkého člověka a tak dosáhneme pozitivních efektů i v makrokosmu.

Aktivní centra v hrudi a temenu jsou určitě jeden ze základních předpokladů k takovému působení a mnohdy poskytují i skvělý start či akceleraci ve vlastním rozvoji. Vyplňují náš život osvěživým vánkem a hřejivou vděčností. Vlny božského světla zažíváme v krystalicky jasném vědomí. Tímto jednodenním kurzem tedy zkusíme udělat alespoň jeden z krůčků své cesty evolucí Duše. Individuální předpoklady pak vyrůstají do svých plodů skrze poznávání a naplňování osobního potenciálu.

Pro ještě silnější působení je během přípravné meditace ještě připraven "Předmět síly". Takovým předmětem může být cokoli, stačí i jen jeho symbolický význam. Osvědčené však je, když je takový předmět zároveň schopen vést a zesílit energii (nejenom myšlenky, imaginace, apod.) pomocí vhodných vlastností. Stačí např. jeden větší křišťál, obzvláště pokud ho následně budeme používat pouze za tímto účelem. Lze si opatřit i "sofistikované zařízení", jako je magická hůl, kdy připojíme i totemy dřevin, silové krajinné zóny apod.. Teoretické přednáška k tématu bude před meditací.

Na seminář si proto opatřete svůj "Léčivý přemět síly", či jsou na místě ke koupi vyrobené hole.


V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.

Spojíme sílu dechu, vizualizace, myšlenky, prožitku i zvuku pro vytvoření posvátného Mostu mezi Světy, kterým necháme zaznít tvůrčí Slovo.

Teoretické přednáška k tématu bude vždy před meditací.

Teorie i meditace jsou nahrávány, účastníci semináře obdrží záznam zdarma.

Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.

Program semináře:

11h - 14h – Základní aktivace center hrudi a lebky - slovo a meditace
14h - 16h – Slunovratová aktivace centra v solaru – Přání - slovo a meditace
16h – 18:30h - Slunovratová pomoc- slovo a meditace

- mezi cvičeními a přednáškami jsou kratší pauzy na občerstvení

- Meditacemi provází Kryštof Koucký

- Vstup 1700

S SEBOU:
- svačina
- dobrá karimatka na meditace
- spacák či přikrývka na meditace vleže

- (deník pro osobní zápisky apod.)

- vybraný osobní "předmět síly" - např. kámen (energetickou hůlku lze zakoupit na místě, příp. eshop zde: https://centrum-runa.cz/eshop/ )

Kdy: Sobota 16. 12. 2023 od 11h do 18:30h

KDE:Beroun – Kala: https://www.studio-kala.cz/

Přihlášky: Dita Koucká - dita.centrumruna@gmail.com