reklamační formulář

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI 

Adresát: Jiří Šobr (Centrum Runa), Lhota č.p. 10, Liběšice - Žatec, 438 01

Uplatnění reklamace:

Datum uzavření Smlouvy: 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

E-mailová adresa: 

Zboží, které je reklamováno: 

Popis vad Zboží: 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:


Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

Datum: 

Podpis