Poklady z hlubin nevědomí - poslední 2 místa!

- psycho-energetické techniky pro uvědomění a transformaci stínové částí nevědomí

- auto-regresní meditace

3. 2. 2024    11-19h    Kala Beroun


Samotná akce je vedena nejprve prohloubením schopnosti cítit (sebe, ostatní či cokoli), vnášíme poté soulad mezi vnímání, cit a nevědomí, abychom si spojili konkrétní energetický postup s vlastní intimní psychologií. 

Budeme pracovat hlavně s energetickými centry v hrudi a břiše i lebky a jejich vzájemnému souladu.

Aktivní centrum v hrudi je jeden ze základních předpokladů změny k lepšímu a mnohdy poskytuje i skvělý start či akceleraci ve vlastním rozvoji. Vyplňuje náš život milostí, vděčností, energeticky svou "měkkostí" dokáže rozpustit  zatvrzelé struktury. Vedeme-li tento "proud boží měkkosti" pevnou vůlí (s aktivním centrem solaru), můžeme ho "nasměrovat" i do hlubin dosud ne vědomých. Proto první ze tří meditací je přípravná a následné dvě jsou rozdílnými metodikami přístupu do dosud nevědomého informačního obsahu naší bytosti. Ten nejčastěji souvisí s potlačenou emocionální energií (karmou), často živenou přímými pudovými silami. Centrum v břiše je charakteristické silnou energií našich emocí, často však proudících z nevědomí mimo dosah naší vůle a vědomí. 

První metodikou je "transformace stínu" - způsob, jak energeticky maximálně umožnit úspěšné uchopení i proměnu dosud nevědomého obsahu našich hlubin (který ovládá nás) ve vlastnosti v moci naší vědomé vůle vedené rukou vyšší lásky.

Způsob druhý je přístupem auto - regresním, kdy opět pomocí vhodných energeticko-psychologických technik nahlédneme tentokrát do hluboké paměti

Každé semeno zprvu klíčí v temnotě, právě tím zajistí svou stabilitu, kmen nesoucí tisíce plodů – plodů Života.

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón. Spojíme sílu dechu, vizualizace, myšlenky, prožitku i zvuku pro vytvoření posvátného Mostu mezi Světy, kterým necháme zaznít tvůrčí Slovo.

Teoretické přednáška k tématu bude vždy před meditací.

Teorie i meditace jsou nahrávány, účastníci semináře obdrží záznam zdarma.

Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.


Program semináře:

 – Základní aktivace center hrudi aj. - slovo a meditace
 – Aktivace centra v břiše aj. - transformace stínu - slovo a meditace
 - Aktivace centra v břiše aj. – regrese - slovo a meditace

- mezi cvičeními a přednáškami jsou kratší pauzy na občerstvení

- Meditacemi provází Kryštof Koucký

- Vstup 1800 Kč


S SEBOU:
- svačina (na místě pet lahve, káva)
- dobrá karimatka na meditace
- spacák či přikrývka na meditace vleže

..či:

- (deník pro osobní zápisky apod.)

- vybraný osobní "předmět síly" - např. kámen, hůlku apod.

Kdy: Sobota 3. 2. 2024 od 11h do 19h

KDE: Beroun – Kala: https://www.studio-kala.cz/

Přihlášky: Dita Koucká - dita.centrumruna@gmail.com