Taneční cvičení - online minikurzy


1) Taneční cvičení I - Les

Vítejte milé ženy u prvního tanečního online mini kurzu, který jsem pro vás připravila s láskou. Toto 20-ti minutové cvičení je vytvořené především pro rozhýbání pánve, jak na úrovni fyzické,tak i energetické. Ideální je cvičení provádět venku bosa, aby se dalo lépe napojit na Zemi a okolní přírodu, nicméně samozřejmě postačí cvičení provádět i doma... :)

Základem je tedy pohyb pánví, k němuž se postupně přidávají i ruce. Energetická práce, kterou můžete takto studovat, započíná již samotným pohybem pánve, respketive již samotným zakořeněním chodidly do "země", napřímenou páteří a otevřeným hrudníkem. 

Díky těmto a podobným pohybům, které mohou plynule přejít do tance, v sobě můžeme rozproudit život, vitalitu, radost, intimní napojení na sebe samu a svou jedinečnou ženskou esenci...

TANEC SÁM, POMÁHÁ ROZPUSTIT RŮZNÉ BLOKY A ROZPROUDIT ŽENSKOU VITÁLNÍ ENERGI, JAK V PÁNVI, TAK V CELÉM TĚLE.

Toto taneční cvičení, také, kromě jiného, pomáhá zpevnit oblasti hýždí, stehen i paží. Zároveň může být pojato jako meditace v pohybu.

Ve videu jsou přidané titulky, aby žena, provádějící cvičení, věděla jaký pohyb a proč jej zrovna provádí. Nicméně se samozřejmě do popisu nevešlo vše, co je možné při cvičení energeticky cítit a vnímat. Nabízí se tak nekonečná škála možností, jak cvičení prožívat, jak jej pojmout a co skrze něj mohu poznávat v sobě i mimo sebe... :-)

"Pro mě osobně se podobná cvičení staly téměř pravidelnou součástí každodenního života. Skrze tyto pohyby se mohu dostat do hlubšího spojení se svým jádrem, se Zemí a jejími bytostmi i s bytostmi vyšších sfér. V takovýchto cvičeních zkrátka můžete nalézat stále nové a nové prožitky, uvědomění a poznatky. Tato Cesta nemá konce..." Dita

Cena: 300 kč

Kurz si můžete objednat na emailu: dita.centrumruna@gmail.com

Po obdržení emailu vám zašleme podrobné informace ohledně zaslaní cástky na účet a zašleme odkaz na kurz.

2) Taneční cvičení II - Moře

Milé Ženy, vítám vás u druhého tanečního cvičení - " MOŘE", které jsem pro vás natočila na Kanárských ostrovech. Stejně jako předešlé první taneční cvičení, je i toto zaměřené především na probuzení pánve a její energetiky a také prohloubení vztahu pánve se Zemí, Srdcem i s Vesmírem.

Choreografie i celé taneční cvičení je koncipováno tak, aby při něm docházelo k ENERGETICKÉ "PRÁCI". Po ukotvení se v jednotlivých pohybech můžete studovat i vaše vlastní prožitky a využít toto cvičení k rozpouštění emočních, mentálních i fyzických bloků, vzorců i kódů.

Navíc toto video, oproti předchozímu, obsahuje i tři hravé choreografie, na které, když si vaše tělo i mysl postupně zvykne, mohou do vašeho života přinést více radosti, vitality, pohyblivosti a intenzivnějšího uvědomění si svého ženství.

Jako ženy máme obrovskou sílu sídlící, kromě jiného, v naší pánvi i břichu. Proto je velmi důležité ROZVÍŘENÍ A DYNAMIZOVÁNÍ těchto dvou center SPOJOVAT se SRDCEM i TEMENEM.

"Pro mě samotnou jsou podobná cvičení téměř každodenní realitou. Skrze tyto pohyby se mohu dostat do hlubšího spojení se svým jádrem, se Zemí a jejími bytostmi i s bytostmi vyšších sfér.

V takovýchto cvičeních zkrátka můžete nalézat stále nové a nové prožitky, uvědomění a poznatky. Tato Cesta nemá konce...

S láskou"

Dita


Taneční cvičení přináší: 

CENA: 400 kč

Kurz si můžete objednat na emailu: dita.centrumruna@gmail.com

Po obdržení emailu vám zašleme podrobné informace ohledně zaslaní cástky na účet a zašleme odkaz na kurz.

A níže malá ukázka..:)