Taneční cvičení II - Moře


Milé Ženy, vítám vás u druhého tanečního cvičení - " MOŘE"které jsem pro vás natočila na Kanárských ostrovechStejně jako předešlé první taneční cvičení, je i toto zaměřené především na probuzení pánve a její energetiky a také prohloubení vztahu pánve se Zemí, Srdcem i s Vesmírem.

Choreografie i celé taneční cvičení je koncipováno tak, aby při něm docházelo k ENERGETICKÉ "PRÁCI"Po ukotvení se v jednotlivých pohybech můžete studovat i vaše vlastní prožitky a využít toto cvičení k rozpouštění emočních, mentálních i fyzických bloků, vzorců i kódů.

Navíc toto video, oproti předchozímu, obsahuje i tři hravé choreografiena které, když si vaše tělo i mysl postupně zvykne, mohou do vašeho života přinést více radosti, vitality, pohyblivosti a intenzivnějšího uvědomění si svého ženství.

Jako ženy máme obrovskou sílu sídlící, kromě jiného, v naší pánvi i břichu. Proto je velmi důležité ROZVÍŘENÍ A DYNAMIZOVÁNÍ těchto dvou center SPOJOVAT se SRDCEM i TEMENEM! Tím se regulují případné negativní dopady, které by mohly nastat v případě samoúčelného používání těchto dvou energetických center.

"Pro mě samotnou jsou podobná cvičení téměř každodenní realitou. Skrze tyto pohyby se mohu dostat do hlubšího spojení se svým jádrem, se Zemí a jejími bytostmi i s bytostmi vyšších sfér.

V takovýchto cvičeních zkrátka můžete nalézat stále nové a nové prožitky, uvědomění a poznatky. Tato Cesta nemá konce...

S láskou"

Dita

Taneční cvičení přináší:

CENA: 485 kč

Kurz si můžete objednat na emailu: dita.centrumruna@gmail.com

Po obdržení emailu vám zašleme podrobné informace ohledně zaslaní cástky na účet a zašleme odkaz ke stažení kurzu.

A níže malá ukázka..:)