Svoboda života

Víkendový seminář


- Praktický meditační seminář pro informační kultivaci převážně centra břicha pomocí center hrudi, solaru, aj,tj. svobody v životních oblastech pohybu, peněz, paměti, emocí, času, moci, radosti aj. a celkové svobody pohybu v čase a prostoru skrze energetická cvičení.

Seminář se zaměřuje na posílení svobody v různých oblastech našeho bytí.

Čas, jako základní veličina života. V něm se pohybujeme s naším tělem a vnitřně, v nejhlubších částech nás samých utkáváme jeho předivo, předivo Života. Ve svém nejhlubším pod-ne-vědomí volíme budoucnost nyní. Svoboda spočívá ve vědomosti volby. Kdo volí co a proč a jak to změnit?

V praktických cvičeních se pokusíme vnitřně si tyto otázky nejen zodpovědět, ale také s tím něco udělat! Láska otevírá cestu k intimnímu uzdravení své Duše a v návaznosti na to mnohdy i těla. Sféra emocí - motivace ega, i ego samotné, jsou bezesporu oblasti zasluhující si vždy vědomé vedení jejich vývoje a tvorby rukou lásky srdce a vědomé mysli.

Jak samotný Duch sestupuje do hmoty skrze naši individuální cestu, dotýká se postupně svým Světlem stále více různých oblastí v našem životě. Nejprve je vyléčí a očistí, aby je poté podporoval v rozkvětu. Vstoupit do tohoto procesu vědomě znamená mj. i převzetí zodpovědnosti za "spodní" části svého vědomí, za projevy nevědomí; za jejich zvědomění, postupnou integraci a nakonec i opravdové rozhojnění. Techniky, které jsou užity v navigaci meditačními technikami umožňují si osvojit účinné postupy této celkové transformace.

Tvorba, hojnost, svoboda, paměť či vitalita, to jsou některé aspekty energetického centra břicha, mj. uchopitelného i jako "sub-personalita vnitřního dítěte" – tedy náš intimní kontakt s emocionalitou, ale i paměť, neboť tento kontakt nám dovoluje si "vzpomenout". Břicho "zahušťuje informaci do času a prostoru", vlévá proudy života do nás a kolem nás. Ta energie proudí skrze nejrůznější vrstvy centra v břiše a to právě přes celkový soubor naší "karmy" a další informační vzorce. To pak množí informaci těchto vzorců v čase i v životě v podobě ne právě pozitivních situací či vztahů. Cvičení tohoto semináře jsou proto koncipována na specifickou práci s jednotlivými vrstvami břišní čakry s celkovým kontextem posílení životní energie. Skrze ně lze v sobě najít a rozvinout jakkoli chybějící část a to časem až do její plnosti. Radost, tvůrčí nadbytek a pozitivní emocionalita je pak bází stabilní osobnosti schopné vědoměji Tvořit.

Pro zvýšení účinnosti v krátkých časových možnostech kurzu proto budeme pracovat i s dalšími centry, právě v celkovém kontextu. Svou roli hraje i centrum v solaru – ke cvičení je vhodné si i rozmyslet si jakousi svou budoucí podobu – již v hojnosti, radosti apod..

Technologie znalosti práce s energetickými centry, spojená s intimní psychologickou sebereflexí může nastavit a hlavně udržet a rozvinout nový záměr. Kombinací osobního záměru, správně zvolených technik a předchozí energetické přípravy tak dosahujeme optimálního efektu pro realizaci hlubinné podstaty sebe sama.


V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, tvůrčímu směřování mysli, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím Slovem" skrze energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.

Seminář obsahuje: 

- Úvodní slovo

- Aktivace - centra hrudi aj., nabíjení se energií - slovo a meditace

- Procitnutí - centra v hrudi a břiše - slovo a meditace

- Uchopení - centra v hrudi, břiše, solaru - slovo a meditace

- Uvědomění - centra v lebce, břiše aj. - slovo a meditace

- Tvorba - centra v solaru aj. – budoucnost - slovo a meditace

Cena: 350 kč

Kurz si můžete objednat na emailu: dita.centrumruna@gmail.com

Po obdržení emailu vám zašleme podrobné informace ohledně zaslaní cástky na účet a zašleme odkaz ke stažení kurzu.