ŘECKO - ATHOS

RADOST - SÍLA - SEBEPOZNÁNÍ

Krajina řeckého poloostrova Chalkidiki je jedním z dějinných epicenter - místem, kde se některé ze starověkých řeckých legend přímo odehrávaly. Načerpejme síly Života tam, kde Země vyživuje své děti o něco víc.

Oblast, kterou navštívíme v rámci tohoto semináře je velmi vyjímečná. Odehrávaly se tu dějiny starověkého světa mající mocnou paralelu k našim životům, k samotné schopnosti naplnění nejvyšších ideálů Ducha ve skutečně žité osobní svobodě!

Samotný Athos, tedy "Svatá hora" na třetím výběžku poloostrova Chalkidiki, vznikl údajně při válce Bohů a Gigantů, kdy Poseidon odklonil útok Athose a masa hornin dopadla vytvořila tuto horu. Giganti sídlili v této oblasti ("Palléna" na Chalkidiki) byli silně "podporováni" Gaiou (Zemí). V posledním "tisíciletí" obývá většinu třetího výběžku poloostrova téměř uzavřená skupina pravoslavných mnichů. Lidská moc se však božské Lásce stále moc nepodobá…

Mýtus budiž symbolickou paralelou s procesy naší psyché. Obrovskou sílu této zóny využijeme na posílení toho snad nejdůležitějšího aspektu, který určuje naší svobodu - tedy vůle Žít kvality Ducha ve veškerém čase, tj. ve vztazích, ve vztahu k sobě, ve znalosti sebe, ve financích, v moci nad sebou a svým životem, ale i ve stavu orgánů hlavně dutiny břišní. Právě ona vůle, kterou více rozlišíme a spojíme s vnitřní podstatou, pak teprve může být rozhodujícím prvkem skutečnosti našeho růstu. Vzhledem k významnému vlivu zóny Athosu na posílení naší moci, má pak sebeovládání v mentální a emocionální úrovni generální vliv na naše další směřování, včetně rychlosti celkového "od-karmovávání"! Podpořme svou vědomost ke zdárné navigaci Duše nejenom touto inkarnací.

Soustředíme tedy praktické studium, vzhledem k lokaci, hlavně na hlubší rozvinutí druhého energetického centra (lokalizovaného do středu břicha) a zároveň centra solaru pro zlepšení vědomého užívání nabývajících mocenských sil. Energii postupně sílícího centra v břiše pak "naplníme" i ostatní vrstvy psyché a života. Vhodně spojíme intimně psychologický přístup s konkrétními energetickými cvičeními.

Kupříkladu synchronizace center břicha a hrudi nám poskytuje možnosti sebe-terapie, vnitřního vyléčení "jizev" v naší psychice. Taková průprava pak v součinnosti i s centrem solaru umožňuje zvládat i konkrétní psychické pochody a tedy i každodenní situace jinak – způsobem pro nás výhodnějším. Vléváme do sebe Život, objevujeme a zvykáme si na stav radosti, blaha, na stav překypujícího poháru hojnosti, nutně spojenými s hlubokými vnitřními přesvědčeními, bývajícími zprvu někdy ve skrytu naši pozornosti. Slovo "Život" také přímo odkazuje na silové hlásky vhodné pro tuto oblast. Silně podpoříme i spojení s oblastí lebečních center, podpoříme rozlišení vnitřních částí psyché, rozproudíme onu "Živu" páteří, vyzkoušíme i pokročilejší techniky práce s vyššími centry nad hlavou a kundaliní a celkově rozšíříme obzory a hranice možného.

Skrze synchronizaci "horní" a "dolní" části energetického pole člověka pak paralelou "ukončíme odvěkou válku Bohů a Gigantů" - resp. znovu-spojíme vnitřní Nebe a Zemi".

Samotná akce je pak vedena nejprve prohloubením sebelásky, tedy schopnosti cítit (sebe, ostatní či cokoli), posléze uvědoměním si toho, co to znamená a poté hlavně nabýváním síly sebevlády až přirozené lehkosti v konání a v "koncentrování energie Života v čase".


 V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón. Práce s energetickými centry je spojená s intimní psychologickou sebereflexí.

Seminář obsahuje:

- Očista energetického pole - slovo a meditace

- Aktivace centra v hrudi, nabíjení se energií – slovo a meditace


- Aktivace centra v břiše, napojení – slovo a meditace

- Aktivace center v solaru, posílení Ctností - slovo a meditace


- Aktivace center v břiše a lebce - uvědomění – slovo a meditace

- Hlubší aktivace center v solaru a lebce - záměr – slovo a meditace


- Aktivace páteře - kundaliní – slovo a meditace

- Pokročilá aktivace center v brzlíku, břiše, lebce aj. - rozlišení – slovo a meditace


- Hlubší aktivace center v břiše a solaru - manifestace – slovo a meditace

- Pomoc bližním a Zemi – slovo a meditace

CENA: 500 KČ

Objednávka online semináře zde: dita.centrumruna@gmail.com (pošleme vám číslo účtu)

Po připsání částky na účet, vám seminář zašleme přes ÚSCHOVNU.