PÁLAVA - Rozvoj magických schopností


4 - denní seminář

Tento online seminář je zaměřený kromě hlubšího rozvoje senzitivity a dalších "umění lebky", na posílení celkového sebepoznání a svobody tvorby svého života.

Svou podstatou je tento kurz vhodný i pro rozvoj sebe-ozdravných schopností těla a přivolání vhodného hlavního milostného vztahu, či proměnu toho stávajícího, ale i posílení léčivých a uměleckých schopností.

Během praktických cvičení projdete mmj. specifické metody práce s velmi konkrétními částmi mozku a těla – jejich lokalizací a pomocí jakých technik a jak s nimi pracovat.

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme: hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu.

Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.

*Každé slovo a meditace jsou nahrané zvlášť, jednotlivé meditace jdou posloupně za sebou a vzájemně na sebe navazují. Doporučujeme dodržet jejich pořadí.

Práce s energetickými centry je spojená s intimní psychologickou sebereflexí.

Silová zóna Pálava je vhodná k celkovému čištění biopole. Pro rozlišení toho božského v nás od toho, co nás poškozuje. Je specifická silnou aktivitou strážkyň, tj. vysoce rozvinutých převážně ženských bytostí, které mohou každému pomoci s prohloubením intimity, zásadními i dílčími posuny na životní cestě. Zóna je též vhodná svými pozitivními účinky na zdraví těla či úroveň partnerských vztahů.

"Již řadu let jsou pro mne tyto techniky tím nejefektivnějším nástrojem sebepoznání a reálné svobodné tvorby života. Navazuji tak na pradávné studium těchto univerzálních a všepojímajících postupů" Kryštof

Obsahuje: 9x mp3 slovo,7x mp3 meditace

Orientační program:

Úvodní slovo

– Očista energetického pole - slovo a meditace

 – Rovnodenostní aktivace center hrudi a lebky - slovo a meditace
 - Rovnodenostní aktivace center hrudi a břicha - slovo a meditace

– Rovnodenostní aktivace center pánve a lebky - slovo a meditace

 – Rovnodenostní aktivace dynamiky center - slovo a meditace
 - Rovnodenostní posílení vyšších center - slovo a meditace

– Rovnodenostní Spolupráce - slovo a meditace

Cena: 450 kč

Kurz si můžete objednat na emailu: dita.centrumruna@gmail.com

Po obdržení emailu vám zašleme podrobné informace ohledně zaslaní cástky na účet a zašleme odkaz ke stažení kurzu.