Online konzultace

ONLINE KONZULTACE 

( Skype, WhatsApp )

Sestává ze tří hlavních částí - "diagnostika", rozhovor a doporučení.

Konzultace je volná, nezávazná, v uvolněném duchu a vřelém srdci.

DIAGNOSTIKA: Dělá se skrze fotografii, kterou zašlete předem, ideálně při objednání. Foto by mělo být co nejaktuálnější, neměla by tam být jakákoli jiná osoba nebo zvíře a nemusí Vám být vidět do obličeje - stačí i nekvalitní černobílá šmouha - jde jen o "informační adresu". Přes onu fotku se na Vás naladím cca hodinu před konzultací a mentálně projdu stav Vašeho informačního pole. Žádná data o Vás a ani onu fotografii nikde a nijak nearchivuji.

ROZHOVOR: Nezávazný rozhovor, kdy procházíme jednotlivé aspekty Vašeho života. Na základě "diagnostiky" a Vašich vyjádření a přání vypracujeme během konzultace jakýsi "soubor doporučení"..

DOPORUČENÍ:

Po ujasnění, kolik času jste ochotni věnovat sami sobě, doporučuji většinou takovou "kúru" na 2-3 měsíce. Stěžejní částí je vytvoření specifického harmonogramu meditačních cvičení s ohledem na:
a) terapii problematických aspektů života
b) rozvíjení pozitivních aspektů, talentů apod.
Někdy je to doplněno i doporučenými podpůrnými přípravky z Inca Botanica, dalších činností, cvičení apod. 

Systém konzultace je navržen tak, že počítá s Vaší zodpovědností za Váš život a hlavně ochotu a odhodlání pro to něco udělat. Doporučení jsou vypracována tak, aby v ideálním případě jste se dostali do takového stavu samostatnosti, že nadále si obdobnou "zpětnou vazbu" zvládnete lépe a lépe činit sami. Konzultace může být brána i čistě jen jako nezávazný rozhovor.

Cena: 3000,- Kč/ 60 - 90 minut

Máteli zájem o tuto službu, pište na: dita.centrumruna@gmail.com