Informačně - energetická diagnostika


Diagnostika základních rysů energetického pole, hlavních center a interakcí se stanovuje skrze fotografii.


Foto zašlete předem, ideálně při objednání. Foto by mělo být co nejaktuálnější, neměla by tam být jakákoli jiná osoba nebo zvíře a nemusí Vám být vidět do obličeje - stačí i nekvalitní černobílá šmouha - jde jen o "informační adresu". Přes onu fotku se na Vás naladím a zaznamenám stav Vašeho informačního pole. Žádná data o Vás a ani onu fotografii nikde a nijak nearchivuji.

Uveďte také prosím, čím, jak dlouho a s jakou četností se zabýváte z hlediska praktických energetických technik (př. Mosoq-karpay, Einstellung, Ho´oponopono, Jóga, Zen, Reiki, Thai-ji, Tarot, masáže, aj., apod.). Velmi to pomůže zasazení celkového stavu biopole v kontextu času, tj. posouzení krátko a dlouho - dobých vlivů vzhledem k přítomnosti a doporučením pro budoucnost. Pokud chcete, pro podobné zpřesnění můžete uvést také své diety a stravu, či alespoň hrubou astrologii (např. znamení a ascendent).


Objednání:  dita.centrumruna@gmail.com

Cena:  1800,-

Od připsání částky na účet bude diagnostika vyhotovena do cca 10 dnů.


Diagnostika obsahuje: 

 - Popis se vztahuje vždy ke konkrétní oblasti Vašeho biopole, která je v závorce doplněna stručnou charakteristikou. Následný popis se tedy vztahuje ke všem vlastnostem k dané lokoci uvedeným.Základní popis energetického pole:

( Popisuje celkovou strukturu pole se zřetelem na jeho nejdůraznější strukturní rysy, kvalitu a kvantitu energie)

POPIS:

Stav centra v temenu a nad hlavou (7.č.):

( spojení s Duchem, duchovní napojení, intuice,vyšší inspirace, schopnost přímého vědění, odečítání informace přímo ze Zdroje, možnosti uplatnění, potenciál předávání energie a informace, přímé a nepřímé vyšší/léčebné energetické působení apod.)

POPIS:

Stav centra ve středu hlavy a pole kolem hlavy (6.č.):

( struktura pole vědomí, mentalita, myšlenkové vzorce, celková úroveň myšlenek, mentální sebevláda, informační propojení vědomí, vnímání)

POPIS:

- třetí oko:

( inteligence, logika, geometrie, vizualizace, přímé zření jemné energie, potenciál obnovení sekrece epifýzy)

POPIS:

- fontanela:

( nadhled, vyšší inteligence, vyšší rozum, detailní porozumění vzorcům, napojení na mentálně pokročilé bytosti, svobodné sdílení "společné výpočetní kapacity", věda)

POPIS:

- mozeček, spánky, sluchové, aj.:

( mentální vůle, hloubka transu, vědomé snění, channeling, aj.)

POPIS:

Stav centra v krku (5.č.):

( celková spojitost a výměna informací, schopnost nalézt cokoli v Celku, propojení čehokoli s čímkoli – např. vědomí a těla, sebe a někoho jiného, svého vnímání a skutečnému stavu energie a informace, schopnost naslouchat a vyjádřit, umělecké kvality, apod.)

POPIS:

Stav centra v hrudi (4.č.):

( cit, soucit, vnímání jemné energie, empatie, láska, zdroj vnitřní pradůvěry, jemný "hmat",

dech, "pravda", umožnění čehokoli, spojení se Zdrojem, léčebné energetické působení, ochrana, změna k lepšímu, apod.)

POPIS:

- brzlík:

( charisma, imunita, rozlišování, tvrdá tvář pravdy, inspirace ke ctnostem, oddělení od poškozujícího lásku)

POPIS:

- paže a dlaně:

(rozšíření léčivých a magických schopností, jemně-hmatová citlivost v mini měřítku, aj.)

POPIS:

- ramena, lopatky:

( úleva, bezpečnost, obsažnost pole, dálkový jemný hmat, "andělská křídla", apod.)

POPIS:

Stav centra v solaru (3.č.):

( vůle, realizace, sebevláda, tvůrčí síla, sebevědomí, stabilita, osobnost, ego, jméno, ztotožnění, zhmotňování, plnění přání, schopnost samotného proměňování, ukončení karmy, šéf reality, apod.)

POPIS:

Stav centra v břiše (2.č.):

(emoce, motivace, síla magické sugesce, výživa, životní energie, vnitřní dítě, nevědomí či podvědomí, kvantita moci, finance, náplň času, energie vztahů, radostnost, spojení s přírodou, hlubinná paměť, vědomé snění, moc, apod.)

POPIS:

Stav center v pánvi (1.č.):

( zdraví, sexualita, rod, milostné vtahy, atd.)

POPIS:

Doporučení:

Pro TĚLO:

Pro DUŠI:

Pro DUCHA:

Diagnostika vyhotovena . . 2023.