Informačně - energetická diagnostika


Diagnostika základních rysů energetického pole, hlavních center a interakcí se stanovuje skrze fotografii.


Foto zašlete předem, ideálně při objednání. Foto by mělo být co nejaktuálnější, neměla by tam být jakákoli jiná osoba nebo zvíře a nemusí Vám být vidět do obličeje - stačí i nekvalitní černobílá šmouha - jde jen o "informační adresu". Přes onu fotku se na Vás naladím a zaznamenám stav Vašeho informačního pole. Žádná data o Vás a ani onu fotografii nikde a nijak nearchivuji.

Uveďte také prosím, čím, jak dlouho a s jakou četností se zabýváte z hlediska praktických energetických technik (př. Mosoq-karpay, Einstellung, Ho´oponopono, Jóga, Zen, Reiki, Thai-ji, Tarot, masáže, aj., apod.). Velmi to pomůže zasazení celkového stavu biopole v kontextu času, tj. posouzení krátko a dlouho - dobých vlivů vzhledem k přítomnosti a doporučením pro budoucnost. Pokud chcete, pro podobné zpřesnění můžete uvést také své diety a stravu, či alespoň hrubou astrologii (např. znamení a ascendent).


Objednání:  dita.centrumruna@gmail.com

Cena: 2 200 kč

Od připsání částky na účet bude diagnostika vyhotovena do cca 10 dnů.


Diagnostika obsahuje: 

 - Zvukový záznam (nahrané mluvené slovo) bude poslán přes Úschovnu - popis se vztahuje vždy ke konkrétní oblasti Vašeho biopole. Pro orientaci je dále popsáno, jaké části energetického systému za co zodpovídají;Stav centra v temenu a nad hlavou (7.č.):

- spojení s Duchem, duchovní napojení, intuice,vyšší inspirace, schopnost přímého vědění, odečítání informace přímo ze Zdroje, možnosti uplatnění, potenciál předávání energie a informace, přímé a nepřímé vyšší/léčebné energetické působení apod.

Stav centra ve středu hlavy a pole kolem hlavy (6.č.):

 - struktura pole vědomí, mentalita, myšlenkové vzorce, celková úroveň myšlenek, mentální sebevláda, informační propojení vědomí, vnímání

- třetí oko:

- inteligence, logika, geometrie, vizualizace, přímé zření jemné energie, potenciál obnovení sekrece epifýzy

- fontanela:

- nadhled, vyšší inteligence, vyšší rozum, detailní porozumění vzorcům, napojení na mentálně pokročilé bytosti, svobodné sdílení "společné výpočetní kapacity", věda

- mozeček, spánky, sluchové, aj.:

- mentální vůle, hloubka transu, vědomé snění, channeling, aj.

 Stav centra v krku (5.č.):

- celková spojitost a výměna informací, schopnost nalézt cokoli v Celku, propojení čehokoli s čímkoli – např. vědomí a těla, sebe a někoho jiného, svého vnímání a skutečnému stavu energie a informace, schopnost naslouchat a vyjádřit, umělecké kvality, apod.

Stav centra v hrudi (4.č.):

 - cit, soucit, vnímání jemné energie, empatie, láska, zdroj vnitřní pradůvěry, jemný "hmat",

dech, "pravda", umožnění čehokoli, spojení se Zdrojem, léčebné energetické působení, ochrana, změna k lepšímu, apod.

- brzlík:

- charisma, imunita, rozlišování, tvrdá tvář pravdy, inspirace ke ctnostem, oddělení od poškozujícího lásku

- paže a dlaně:

- rozšíření léčivých a magických schopností, jemně-hmatová citlivost v mini měřítku, aj.

- ramena, lopatky:

- úleva, bezpečnost, obsažnost pole, dálkový jemný hmat, "andělská křídla", apod.

Stav centra v solaru (3.č.):

- vůle, realizace, sebevláda, tvůrčí síla, sebevědomí, stabilita, osobnost, ego, jméno, ztotožnění, zhmotňování, plnění přání, schopnost samotného proměňování, ukončení karmy, šéf reality, apod.

Stav centra v břiše (2.č.):

- emoce, motivace, síla magické sugesce, výživa, životní energie, vnitřní dítě, nevědomí či podvědomí, kvantita moci, finance, náplň času, energie vztahů, radostnost, spojení s přírodou, hlubinná paměť, vědomé snění, moc, apod.

Stav center v pánvi (1.č.):

- zdraví, sexualita, rod, milostné vtahy, atd.

Doporučení:

Pro TĚLO:

Pro DUŠI:

Pro DUCHA:

Diagnostika vyhotovena . . 2024.