Rozvoj léčitelských schopností

- energetická očista

- rozvoj energetických center a léčitelských schopností

- pomoc a tvorba ochrany blízkému člověku / více bližním 


sobota 24. 2. 2024

- Kozárovice u Příbrami -


Seminář se zaměřením převážně na přípravu a rozvoj schopnosti léčivého energetického působení.


Zdrojem božské léčivé energie, jakési "příčinné" vibrace, zřídlem nekonečné inspirace, korunou vnitřního chrámu - nejen tím vším se vyznačují plody práce s centrem v temenu naší lebky. V kombinaci se zářivou hrudí dosahujeme skvělých sebeúzdravných schopností a taktéž dokážeme pomoci blízké či potřebné osobě.


Můžeme však takto působit i v širším hledisku a podobnými metodami prací s energetickými centry prozařovat i místa v prostoru, situace v čase apod. a upravovat tak jejich jakousi vibrační matrici - tedy příčinnou informaci toho, jak se manifestují v našem reálném životě. Jako u sebe postupně odkrýváme vrstvu za vrstvou, co bránilo ve svobodě a radosti Života a praxí naplňujeme hlubiny psyché světlem vědomí, tak i "tvůrčí pozornost", upřená na bližního léčivě působí na informační matrici bližního. Rozvolníme strnulé vazby ve vnitřním mikrokosmu blízkého člověka a tak dosáhneme pozitivních efektů i v makrokosmu.


Aktivní centra v hrudi a temenu jsou určitě jeden ze základních předpokladů k takovému působení a mnohdy poskytují i skvělý start či akceleraci ve vlastním rozvoji. Vyplňují náš život osvěživým vánkem a hřejivou vděčností. Vlny božského světla zažíváme v krystalicky jasném vědomí. Tímto jednodenním kurzem tedy zkusíme udělat alespoň jeden z krůčků své cesty evolucí Duše. Individuální předpoklady pak vyrůstají do svých plodů skrze poznávání a naplňování osobního potenciálu.


Seminář provede jednoduchou očistou, posílením centra v hrudi, temenu a celého osobního biopole se zřetelem k aktivaci průtoků božské síly pro pomoc. Spojíme sílu dechu, vizualizace, myšlenky, prožitku i zvuku pro vytvoření posvátného Mostu mezi Světy, kterým necháme zaznít tvůrčí Slovo.


Pro ještě silnější působení je během přípravné meditace ještě připraven "Předmět síly". Takovým předmětem může být cokoli, stačí i jen jeho symbolický význam. 

Osvědčené však je, když je takový předmět pomocí svých hmotných i jemně-hmotných předpokladů schopen resonančně posílit množství, kvalitu i bezpečnost energetickéhoo působení.

Stačí např. jeden větší křišťál (cca objemu tenisáku, ideálně špičatý krystal)

Ideální je když ho následně budeme používat pouze za tímto účelem. 

Lze si opatřit i "sofistikované zařízení", jako je magická hůl, kdy připojíme i totemy dřevin, silové krajinné zóny apod.. 


Teoretické přednáška k tématu bude před meditací.  Na seminář si proto opatřete svůj "Léčivý přemět síly", či jsou na místě ke koupi vyrobené hole. Můžete mít i fotku, kde je bližní sám bez dalších osob či zvířat.


Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.


V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.


Program semináře:


- Energetická očista - slovo a meditace

- Aktivace center hrudi, temene, paží, nabití biopole a posílení ochrany - slovo a meditace

- Pomoc a vytvoření ochrany blízkému / blízkým, sebe-očista - slovo a meditace


- Meditacemi provází Kryštof Koucký

- Vstup 1800 KčS SEBOU:

- vlastní voda a jídlo 

- dobrá karimatka na meditace

- spacák či přikrývka na meditace vleže

- (deník pro osobní zápisky apod.)

- vybraný osobní "předmět síly" - např. kámen (energetickou hůlku lze zakoupit na místě, příp. eshop zde:

https://centrum-runa.cz/eshop/ )


KDY:

Sobota 24. 2. od 11h do 19h


KDE:

Kozárovice č. p. 20, Zalužany (Kozárovice u Příbrami)

POZOR !!! 

Je třeba zadat přesně: Kozárovice 20, 262 84 Kozárovice

Na běžné zadání Kozárovice 20 nachází Google mapy chybně Kozárovice 020, Mapy.cz to nacházejí bez problému

Jde o dvůr v centru obce, nikoli na okraji.

Fungující Google mapa:
Přihlášky: 

Dita Koucká - dita.centrumruna@gmail.com