Mužský kruh

.


Neděle 28.4. 2024

- Menhirový kruh u Nečemic -

Jednodenní seminář pro kultivaci mužské energie

Doby, kdy Muži byli nositeli ušlechtilých Ctností jsou dávné, ale opět přicházejí. Proč a jak kultivace mužské role může proměnit vše? Tento mužský kruh je pojat jako energeticko-informační seminář, ve kterém projdeme cvičení pro ukotvení a stabilní pozici mužské polarity v nejrůznějších příležitostech. Soustředíme se kromě vyčištění a zprůchodnění celého en. pole i na oblast brzlíku, penisu a jiná specifická umění. Pracujeme v psycho-energetické oblasti. Kurz pro vědomé Muže!

Absence ryzích mužských vzorů způsobuje v kolektivním poli vědomí významnou nerovnováhu. Zatímco ženy jako bytosti přeci jenom citlivější svou čistou podobu již hojněji nacházejí, ctnosti rytíře a vědomého mužství je třeba ještě obnovit. Ačkoli omezující kódy prosakují ze všech stran, jsou techniky, které nás mohou efektivně navrátit do vědomého - přirozeného uplatnění síly, sexuality, vztahů a hojnosti v souladu s láskou, ženou a planetou. Silný a vědomý muž umí přijmout skutečnost tvorby svého bytí a možnost kdykoli ho měnit skrze vlastní transformaci.

Energetická cvičení na tomto kruhu pomohou kromě hlavních rozvinout i určitá, pro muže důležitá silová centra. Posílíme jakousi psycho-imunitu, charisma a charakterové ctnosti, sílu a stabilitu skrze práci s centrem brzlíku a solaru.

Prostředím nám bude menhirový kruh v oblasti, kde sídlili tzv. "Hraničáři", či kde probíhal výcvik tzv. "českého Achilea", tedy pradávné centrální oblasti tzv. protokeltů. Kromě dvou delších energetických cvičení si ukažeme i několik "mikrotechnik", které jsou vhodné pro akutní životní situace, vyžadující pevnou a stabilní mužnost a okamžité zaujetí vědomého postoje.

Kurz je pro Muže, kteří se chtějí posílit v univerzálně použitelných cvičeních pro kultivaci mužského charakteru, chopit se celistvého zlepšování kvality života svého i blízkých, rozvinout čistotu, sílu a mohoucnost v tradičních aspektech vědomého Muže - krále, válečníka, kouzelníka a milovníka. Chop se své síly krotit draka, bojovat se strachem a hýčkat při tom tělo Duše, Země a Ženy.

Každé meditaci předchází teoretická průprava, průběžně lze konzultovat individuální doporučení.

Jak samotné meditace, tak i teoretické průpravy před nimi jsou nahrávány (pokud se nevyskytne technický problém), účastníci pak obdrží tyto nahrávky zdarma.

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na "Nejvyšší Zdroj", převážně s "Tvůrčím Slovem" skrze různá energetická centra v interakci se "světelnými bytostmi a Strážci / Strážkyněmi silových zón".

Program semináře:

11h - 13h – Aktivace center hrudi aj., nabíjení se energií - slovo a meditace

13h - 15h - Aktivace center v brzlíku a solaru,- slovo a meditace

15h - 17h - Mikrotechniky pro akutní životní situace (v sexualitě, ve vztahu se ženami aj.) + sdílení (otázky a odpovědi)

cca 19 - Konec

-Možné menší změny programu dle situace.

- Meditacemi provází Kryštof Koucký, asistence Jiří Šobr.


- Vstup 1800 Kč

Seminář probíhá venku v lesním prostředí bez běžného civilizačního zázemí, proto mějte 

s sebou:

- vlastní voda a jídlo !
- ochrana před sluncem a hmyzem (např. samorozkládací stan proti slunci)
- dobrá karimatka na meditace
- spacák či přikrývka na meditace vleže
- dostatečné oblečení v případě ochlazení
- celkově výbava na ven..

příp. vybraný osobní kámen pro energetickou práci, deník pro osobní zápisky apod.


Kdy:

neděle 28. 4. 2024   11-19h


Kde:

nejblíže je: Lhota u Liběšic, Liběšice u Žatce - MAPA ZDE


Objednání:

Dita Koucká: dita.centrumruna@gmail.com