Kultivace Osobnosti - Ctnosti Charakteru

sobota 6. 1. 2024

- Kala Beroun -

Jednodenní praktický meditační seminář se zaměřením na kultivaci osobnosti a charakteruVýcvik směřující k poznané a rozvíjené spolupráci "vnitřních" částí psyché, k jejich integritě a jednotě. Ze zkušenosti se lze ze zákrutů a cyklů karmy (podléhání zvykům a náladám) efektivně vymanit pouze pevnou a stabilizovanou vůlí. Seminář je proto zaměřen hlavně na naši "střední" část – ono ego či osobnost, které ovšem zároveň určuje onu sílu a kvalitu vůle.

Naše pozemské já se vyznačuje manifestací božského Absolutna přes jakési archetypy - role, které si oblékáme, abychom si život vychutnali s grácií a ohleduplností k ostatním. Jejich vyléčení a kultivace může způsobit průlom v dosavadních schématech a zvycích, může změnit sám přístup k věcem jako takový.


Jednodenní seminář jistě nezastoupí roky denního výcviku, jaký snad probíhal v dobách dávných, seznámí nás však s praktickými metodami, které lze později rozvíjet samostatně, víceméně libovolně do hloubky.

Téměř denně užívané výrazy; Duch, Duše, tělo, nemají však skoro významu až do chvil, kdy je z nejrůznějších příčin rozpoznáváme, abychom se jim učili naslouchat a měnili dle své narůstající lásky a úcty k sobě, své činy.  Během praktických cvičení projdeme specifické metody práce, jak a pomocí jakých technik tyto části nejprve lokalizovat, navázat s nimi svůj intimní kontakt a jak dosáhnout jejich harmonie. Právě jejich soulad je vhodnou "výchozí pozicí" pro onu transformaci osobnosti, pro dovolení ega změnit se samo. Osobnost je i jakousi inteligencí spravující naší vůli, tedy i schopnost tvořit. V hluboké pradůvěře stabilizovaná, může pohlédnout k inspiraci láskou.
Ze zkušenosti se lze ze zákrutů a cyklů karmy (podléhání zvykům a náladám) efektivně vymanit pouze pevnou a stabilizovanou vůlí. Seminář je proto zaměřen hlavně na naši "střední" část – ono ego či osobnost, které ovšem zároveň určuje onu sílu a kvalitu vůle. To je jakási generální vlastnost, udávající jak ochotu a rychlost, tak opravdovost změny k vnitřní čistotě a úspěchu vnějších činů a manifestací. Prakticky se tedy zaměříme hlavně na propojení center hrudi (brzlíku), solaru i břicha, abychom pak onen solar více zvědomili. Nadále pak disponujeme kdykoli použitelným nástrojem, jak případně karmě podléhající vůli opět přesměrovat pod vládu lásky a vyššího vědomí. 

Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.
Teoretické přednáška k tématu bude vždy před meditací.

Teorie i meditace jsou nahrávány, účastníci semináře obdrží záznam zdarma.

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím Slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.

Program semináře:

sobota 11h – 19h:

- Aktivace center hrudi a brzlíku aj., nabíjení se energií - slovo a meditace
- Aktivace center brzlíku, solaru, břiše aj. - slovo a meditace
- Aktivace centra v solaru – Vědomá BodouCtnost - slovo a meditace- Meditacemi provází Kryštof Koucký

- Vstup 1800 Kč


S SEBOU:

- svačina, voda a jídlo (na místě lze zakoupit pouze lehčí nápoje, kávu apod.)

- dobrá karimatka na meditace
- spacák či přikrývka na meditace vleže
- (deník pro osobní zápisky apod.)
- vybraný osobní "předmět síly" - např. kámen (energetickou hůlku, lze zakoupit na místě, taktéž trička apod.)

KDY:
Sobota 6. 1., od 11h do 19h

KDE:
Beroun – Studio Kala: https://www.studio-kala.cz/

Přihlášky: Dita Koucká – dita.centrumruna@gmail.com