Hra polarit

Psychoenergetická kultivace sexuality a osobnosti 

Jednodenní seminář

Seminář se zaměřením převážně na rozvoj osobnosti – roli muže či ženy a kultivaci schopnosti najít vhodný vztah a udržet ho..

Zdroj božské energie, jakési "příčinné" vibrace, dokáže pomocí námi vhodně zvolených technik rozvinout i aspekty, které považujeme za specificky pozemské. Je to například i naše lidská osobnost a s ní související role ve společnosti a intimních vztazích, daná do velké míry pohlavím těla.

Aktivní centrum v hrudi je určitě jeden ze základních předpokladů k umožnění takového hlubinného poznání vlastního nevědomí, k jeho zvědomění a rozvoji, poskytuje i skvělý start či akceleraci vlastního rozvoje v univerzálním smyslu.

Pracujeme s energetickými centry v kombinaci s našimi intimními přístupy tak, aby se požadovaný nárůst kvality co nejrychleji odrazil v reálném žití. Na semináři se po základním aktivačním cvičením na centrum v hrudi budeme věnovat taktéž oblasti pánve a solaru. Právě v pánvi je "kořenová informace" o našem pohlaví, která na základě rozvinutosti naší osobnosti umožňuje nejenom případnou terapeutizaci, ale hlavně rozkvět celé pohlavně - vztahově – milostné roviny. Spojením center pánve a hrudi zažíváme takový vnitřní stav, který se manifestuje v jakémsi "magnetismu" pro opačné pohlaví. K tomu, abychom kvalitní vztah dokázali nejenom navázat, ale i udržet, je třeba sebe ve své nevědomé rovině znát, vědět, jak navázat kontakt se svou opačnou vnitřní polaritou, jak zodpovědět si i ty nejvnitřnější otázky a jak celkově lépe žít.

Spojíme sílu dechu, vizualizace, myšlenky, prožitku i zvuku pro vytvoření posvátného Mostu mezi Světy, kterým necháme zaznít tvůrčí Slovo.

Teoretické přednáška k tématu bude vždy před meditací.

Seminář je vhodný pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.

Program semináře:

- Aktivace centra hrudi, příprava páteře - slovo a meditace

- Posílení stávající polarity, poznání té vnitřní – mystická svatba - slovo a meditace

- Netělesná tantra - slovo a meditace

Cena: 250 kč

Kurz si můžete objednat na emailu: dita.centrumruna@gmail.com

Po obdržení emailu vám zašleme podrobné informace ohledně zaslaní cástky na účet a zašleme odkaz ke stažení kurzu.