Hostýn - praxe Hora a Isis

Týdenní seminář

Tento seminář je inspirovaný technikami známými ze "škol egyptských mystérií" Hora a Isis.

Rovnovážně s jejich pomocí rozvinete hlavně soulad a dynamiku vaší osy života, tj. převážně energetických center hrudi, pánve a lebky v podrobnostech a hlavně v jejich vzájemném "vířícím proudu Jednoty".

Během praktických cvičení projdete mmj. specifické metody práce s velmi konkrétními částmi mozku a těla – jejich lokalizací a pomocí jakých technik a jak s nimi pracovat.

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme: hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu.

Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.

Práce s energetickými centry je spojená s intimní psychologickou sebereflexí.

*Každé slovo a meditace jsou nahrané zvlášť, jednotlivé meditace jdou posloupně za sebou a vzájemně na sebe navazují.

Doporučujeme dodržet jejich pořadí.

Silová zóna Hostýnu pomáhá s tím nejdůležitějším - s rozvojem centra v hrudi a tedy s umožněním jakékoli změny v našich životech. Spojí vás také intimně s nádhernou bytostí světla a lásky známou na Zemi jako Marie Magdalská, patronka této zóny.

"Již řadu let jsou pro mne tyto techniky tím nejefektivnějším nástrojem sebepoznání a reálné svobodné tvorby života. Navazuji tak na pradávné studium těchto univerzálních a všepojímajících postupů." Kryštof

Obsahuje: 12 x mp3 slovo + 12x mp3 meditace, 1x video-cvičení

Cena: 550 kč

Kurz si můžete objednat na emailu: dita.centrumruna@gmail.com

Po obdržení emailu vám zašleme podrobné informace ohledně zaslaní cástky na účet a zašleme odkaz ke stažení kurzu.