Sebepoznání, regrese, hojnost

Beroun - Studio Kala

sobota - 20. dubna 2024

11,00 - 19,00 hod.

Seminář je laděn hlavně na energetické centrum v břiše.

Pro šťastný život a vztahy, dostatek času a peněz, vitalitu, jednoduše radost v mnohých podobách je vhodné se naučit pracovat s tzv. "druhou čakrou". Kromě mnohého je i sídlem naší hlubší paměti – nejenom na rané dětství tohoto života, ale i na bytí tomu předcházejícímu.

Též oblast pracovní, vztahová, peněžní, či sexuální a celkový stav naší "energie života".

My lidé, Duchové v tělech Země, skrýváme obrovský potenciál kreativní energie a to ve všech myslitelných aspektech života a společnosti.


Aktivní centrum v hrudi je jeden ze základních předpokladů změny k lepšímu a mnohdy poskytuje i skvělý start či akceleraci ve vlastním rozvoji. Vyplňuje náš život milostí, vděčností, energeticky svou "měkkostí" dokáže rozpustit zatvrzelé struktury. Vedeme-li tento "proud boží měkkosti" pevnou vůlí (s aktivním centrem solaru), můžeme ho "nasměrovat" i do hlubin dosud ne vědomých. Intimním sebepoznáním mocně prohloubíme znalost sebe sama – jde o to VZPOMENOUT SI. Nejprve s pomocí, poté již samostatně. Po zpřístupnění paměti lze "procházet" tyto informační vrstvy, rozpouštět případná traumata jejich energetickým uvolněním a sílit pozitivními zkušenostmi. Vzpomenutí si na stav bytosti a záměry předcházejících inkarnací na Zemi nebo před ní, pak většinou osvětlí vícero nuancí našeho chování a často i největší touhu – smysl života – co zde dělat. Centrum v břiše je charakteristické silnou energií našich emocí, často však proudících z nevědomí mimo dosah naší vůle a vědomí.

Dalším praktickým meditačním cvičením je "aktivace hojnosti", kdy finanční tok zcela úzce souvisí s aktivitou břišního centra, tj. s postojem k životu, k lidem, v osobní sféře též ke svému "vnitřnímu dítěti". Použijeme tedy osvědčených způsobů, jak život rozproudit i v rovinách dosud nevědomých, jak zde naše vědomí ukotvit a spravovat vzrůstající víření vitality pro zvýšení hojnosti našich životů.

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón. Spojíme sílu dechu, vizualizace, myšlenky, prožitku i zvuku pro vytvoření posvátného Mostu mezi Světy, kterým necháme zaznít tvůrčí Slovo.

Teoretické přednáška k tématu bude vždy před meditací.

Teorie i meditace jsou nahrávány, účastníci semináře obdrží záznam zdarma (funguje-li technika).

Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.

Program semináře:

– Základní aktivace center hrudi aj. - slovo a meditace
– Aktivace centra v břiše aj. - hojnost - slovo a meditace
- Aktivace centra v břiše aj. – regrese - slovo a meditace

- mezi cvičeními a přednáškami jsou kratší pauzy na občerstvení

- Meditacemi provází Kryštof Koucký (mírná změna programu možná)

- Vstup 1 800 Kč


S SEBOU:
- svačina (na místě pet lahve, káva)
- dobrá karimatka na meditace
- spacák či přikrývka na meditace vleže

..či:

- (deník pro osobní zápisky apod.)

- vybraný osobní "předmět síly" - např. kámen, hůlku apod.

Kdy: Sobota 20. 4. 2024 od 11h do 19h

KDE: Beroun – Kala: https://www.studio-kala.cz/

Přihlášky: Dita Koucká - dita.centrumruna@gmail.com