Blaník - Jarní Rovnodennost - seminář je více jak z poloviny obsazen

SÍLA CHARAKTERU aneb SEBEVLÁDOU K VNITŘNÍ HARMONII

Na úpatí bájné hory Blaník - Penzion u potoka, Světlá pod Blaníkem 

15. - 17. března

Seminář se zaměřením na posílení charakteru, jako přirozeného zdroje síly a motivace k více vědomé "správě" věcí vnitřních i vnějších - sebevládě, která nás odlišuje od všech nižších forem života. Je to náš božský Duch, který si obléká šaty osobnosti, aby svou božskou silou produchovnil hmotu, rozlišil "zrno od plev" a volil vědomě, co bude růst a co už ne. Praktická energetická cvičení provedou metodikou, jak s těmito psychickými silami efektivně pracovat a dále tak žít vědomě a tedy svobodně

Den ze čtyř nejposvátnějších, svátek jarní rovnodennosti - magický okamžik, kdy i v "makrokosmu" nastává posvátná konstelace, umožňující všemu živému dotknout se stavu prapůvodní božské harmonie. Tento stav můžeme pomocí osvědčených praktických postupů "zvnitřnit" a onu jedinečnou rovnováhu proměnit na "výchozí bod" našeho vědomí, ze kterého pak snáze ovlivňujeme děje nižší, stejně jako Slunce řídí procesy na Zemi. V tomto období k nám proudí samotná manifestační energie, ale i "pozornost vyšších světů" velice silně. Kolem přesného astronomického data je tato transformační síla akumulována - rozlita v čase již před ním a po něm. Akce je proto konána o víkendu před samotnou rovnodenností, aby v době její kulminace byly změny již započaty.

Naše pozemské já se vyznačuje manifestací božského Absolutna přes jakési archetypy - role, které si oblékáme, abychom si život vychutnali s grácií a ohleduplností k ostatním. Jejich vyléčení a kultivace může způsobit průlom v dosavadních schématech a zvycích, může změnit sám přístup k věcem jako takový. Síla vůle, jakýsi "zhmotňovač" naší budoucnosti, běžně je vedena spíše pudovými a emocionálními tendencemi, zvyky či náladami. To však způsobuje onu starou známou karmu, kdy ono výsledné "ovoce" - důsledky podléhání nízkým tendencím, nechutná zrovna nejlépe. Náš Duch však může mít sílu vůle plně ve své moci, aby ony samočinné přírodní procesy dovedl kultivovat. Prakticky se tedy budeme věnovat technikám, jak vnitřní božskou sílu spojit s člověkem, se svým chováním, se svými přístupy a vnitřní stabilitou. Tj. jak propojit "pravdu srdce" a "rozlišení brzlíku" s centrem v solaru, aby lidská osobnost získala přirozeně ony ctnostné rysy. Ty posléze zajišťují jakýsi nevyhasnutelný pramen vnitřní síly a inspirace k neustálé transformaci nižšího ve vyšší, tedy k návratu do božské prapodstaty aktivním bdělým vědomím a vědomým úsilím.

S Tím nám pomohou i slavní Strážci hory Blaník - oni legendární rytíři, tedy pokročilejší bytosti dříve žijící a zkušenostmi oplývající. Proto silová zóna obou Blaníků je ideálním "prostorem" a rovnodennost ideálním "časem" k této vnitřní kultivaci.

Krátký seminář jistě nezastoupí roky denního výcviku, jaký snad probíhal v dobách dávných, seznámí nás však s praktickými metodami, které lze později rozvíjet samostatně, víceméně libovolně do hloubky.

Téměř denně užívané výrazy; Duch, Duše, tělo, nemají však skoro významu až do chvil, kdy je z nejrůznějších příčin rozpoznáváme, abychom se jim učili naslouchat a měnili dle své narůstající lásky a úcty k sobě své myšlenky, prožitky a činy. Výcvik směřuje k poznané a rozvíjené spolupráci základních částí naší psyché, k jejich znovu - integraci a tedy až pak ke skutečně přirozené vnitřní jednotě. Během praktických cvičení projdeme specifické metody práce, jak a pomocí jakých technik tyto části nejprve lokalizovat, navázat s nimi svůj intimní kontakt a jak dosáhnout jejich harmonie. Právě jejich soulad je vhodnou "výchozí pozicí" pro onu transformaci osobnosti, pro dovolení ega změnit se samo. V hluboké pradůvěře stabilizovaní, můžeme přistoupit k životu zpříma a plně.

Speciálním (vhodným k rovnodennosti) způsobem budeme pracovat hlavně s energetickými centry v hrudi, solaru, brzlíku a břicha, či kde zrovna bude třeba. Kombinací osobního záměru, správně zvolených technik a oné konstelace tak dosahujeme optimálního efektu pro realizaci hlubinné podstaty sebe sama. Praktická cvičení jsou proto v duchu harmonizace proudů energetického pole hrudi, brzlíku a břicha se solarem. Tato cvičení pak lze rozvíjet samostatně. Technologie znalosti práce s energetickými centry, spojená s intimní psychologickou sebereflexí může nastavit a hlavně udržet a rozvinout nový záměr.

Přirovnáme-li onen cyklus čtyř hlavních planetárních svátků k rostlině, jejíž plody jsou jeho splněním, pak okamžik jarní rovnodennosti  je okamžikem vykouknutí klíčku ze země, úsvitem života po dlouhé noci.

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.

V závěrečné meditaci také posílíme působící metody přenosu léčivé a pomocné energie. Připravte si proto, pokud máte, s sebou předmět síly. Postačí např. křišťál (ideálně trochu větší, cca 10cm+), či přímo určená energetická hůlka (na místě ke koupi).

Jak samotné meditace, tak i teoretické průpravy před nimi jsou nahrávány (pokud se nevyskytne technický problém), účastníci pak obdrží tyto nahrávky zdarma.


Meditace probíhají v sále (společenská místnost Penzionu), za příznivého počasí možná procházka do lesů Blaníku. 


Program semináře:

pátek:

19h (20h) - Úvodní slovo a "položení záměru"

sobota:

- Rovndennostní aktivace center - – slovo a meditace

- Posílení charakteru - slovo a meditace

- Kultivace osobnosti - slovo a meditace

neděle:

9h – 12h – Rovnodennostní Spolupráce - slovo a meditace


- Změna programu možná dle aktuální situace.

- Meditacemi provází Kryštof Koucký.


- Vstup - Kurzovné: 3 000 Kč


Navíc nabízí účastnice Veronika profesionální službu masáží. :) Tedy kdo by měl zájem o nějakou tu péči, tak Veronika nábízí buď masáž zad, či masáž hlavy a šíje, nebo masáž nohou. Na tuto službu navíc bude prostor buďto v pauzách mezi meditacemi, nebo v pátek večer, či v sobotu večer..Cena je 450 kč za 30min masáže podle vašeho výběru. Do přihlášky můžete psát, zda máte o tuto službu zájem. :)


S SEBOU:

- dobrá karimatka na meditace vleže, spacák či přikrývka apod.

případně:

- deník pro osobní zápisky apod.

- vybraný osobní "předmět síly" - např. kámen (energetickou hůlku lze zakoupit na místě)


Kdy: od: PÁTEK 15 . 3. od 19 (20h) do: Neděle 17. 3. 12h (13h)

Kde: Statek Blaník

70 km od Prahy

Na úpatí bájné hory Blaník


Ubytování:

Cena za uybtování: 670 kč/noc/osoba

K dispozici jsou tří, čtyř i více lůžkové pokoje...

K dispozici je také společenský sál pro 55 osob, kde bude seminář probíhat, s vlastní plně vybavenou kuchyní, včetně myčky na nádobí, automatického espresa a sociálního zařízení.

Webové stránky : https://www.statekblanik.cz (Statek)

Adresa:

  • Statek Blaník
  • Světlá pod Blaníkem č. 2
  • 257 06


Stravování: vlastní - ve společenském sále je plně zařízená kuchyně

2 min autem - Louňovice pod Blaníkem - restaurace, hospoda, hostinec

Zámek Libouň - Libouň 1

V Louňovicích pod Blaníkem je obchod s potravinami - Jednota


Přihlášky: 

Dita Koucká - dita.centrumruna@gmail.com